Guziki

Budżet

Gospodarka budżetowa:

 1. Zakładowy plan kont
 2. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów
 3. Instrukcja inwentarzowa
 4. Instrukcja kasowa
 5. Instrukcja magazynowa
 6. Regulamin wynagradzania dla pracowników administracji i obsługi
 7. Regulamin premiowania
 8. Regulamin przyznawania Nagród Dyrektora
 9. Regulamin przyznawania Nagród Wójta

 

Sprawozdania miesięczne:

 • sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
 • sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
 • sprawozdanie z rozliczenia zainkasowanych składek za grupowe ubezpieczenie PZU
 • PIT 4 (dot. zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • DRA, RCA, RSA i inne (deklaracje ZUS)

Sprawozdania kontrolne:

 • sprawozdanie o stanie należności
 • sprawozdanie o stanie zobowiązań
 • sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagradzaniu

Sprawozdania półroczne:

 • szczegółowe sprawozdanie opisowe z wykonania planu wydatków budżetowych
 • szczegółowe sprawozdanie opisowe z wykonania planu dochodów budżetowych

Sprawozdania roczne:

 • sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy
 • ZUS IWA (inf. dot. wypadków przy pracy)
 • PIT 11/8B (inf. o dochodach oraz pobranych zaliczkach za podatek doch. od os. fiz.)
 • szczegółowe sprawozdanie opisowe z wykonania planu wydatków i dochodów budżetowych
 • bilans na dzień 31.12 danego roku.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

05-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 598