Guziki

Dyrekcja

Dyrektor szkoły: mgr Agnieszka Nagoda - Gębicz

Dyrektor

 • kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny - dokonuje oceny pracy zawodowej nauczycieli;
 • sprawuje opiekę nad uczniami - dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły
 • odpowiada za właściwa realizację i przebieg egzaminów
 • współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim;
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;

Dyrektor odpowiedzialny jest ponadto za:

 • dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;
 • realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej podjętymi w ramach jej kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę;
 • tworzenie warunków do rozwoju samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;
 • zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym
 • zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo - wychowawczych

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

05-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

23-03-2012 - Edycja treści.

22-03-2012 - Edycja treści.

13-03-2012 - Edycja treści.

17-06-2010 - Edycja treści.

28-02-2010 - Edycja treści.

13-01-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 852