Guziki

Sposób załatwiania spraw

logo epuapSposoby przyjmowania i załatwiania spraw 

Przyjmowanie interesantów

odbywa się w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.

Informacje ogólne

można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu (44)7316560 w godz. 7.30 - 15.30

Zaświadczenia

dotyczące uczniów naszej szkoły wydawane są w godzinach pracy sekretariatu.

Szkoła nie udostępnia prywatnych danych osobowych uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

Sprawy wychowawcze i dydaktyczne

omawiane są z rodzicami podczas zebrań ogólnych i spotkań indywidualnych. 

Informacje dotyczące możliwości kontaktu z wychowawcami i pedagogiem szkolnym można znaleźć na szkolnej stronie internetowej pod adresem 

 

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

06-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

08-03-2012 - Edycja treści.

28-02-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 486