Guziki

Kontrola zarządcza

System Kontroli Zarządczej

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie został skonstruowany z wykorzystaniem standardów kontroli zarządczej ogłoszonych w komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r., stanowiących załącznik do ustawy o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241)

Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:

 1. Zgodności działalności placówki z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi
 2. Skuteczności i efektywności działań.
 3. Wiarygodność sprawozdań.
 4. Ochronę zasobów.
 5. Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania.
 6. Efektywność i skuteczność przepływu informacji.
 7. Zarządzanie ryzykiem.

Obszary kontroli zarządczej

 • Środowisko wewnętrzne
 • Cele i zarządzanie ryzykiem
 • Mechanizmy kontroli.
 • Informacja i komunikacja.
 • Monitorowanie i ocena.

Na system kontroli zarządczej składają się:

 1. Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie o kontroli zarządczej.
 2. Standardy i wskaźniki kontroli zarządczej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie.
 3. Dokumentacja kontroli zarządczej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie.
 4. Polityka zarządzania ryzykiem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie.
 5. Instrukcja dokonywania samooceny oraz sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

06-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

21-03-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 554