Guziki

Status prawny

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie jest jednostką organizacyjną Gminy.

Organem nadzoru pedagogicznego

jest Kuratorium Oświaty w Łodzi - Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

Działalność placówek regulują następujące akty prawne i dokumenty:

  1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
  2. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 z późn. zm.);
  3. akty założycielskie:
    1. uchwała nr XXXIII/341/09 Rady Gminy Kleszczów z dnia 29 maja 2009 r. 
    2. uchwała nr XXIX/310/09 Rady Gminy Kleszczów z dnia 29 stycznia 2009 r.
    3. uchwała nr XXIX/309/09 Rady Gminy Kleszczów z dnia 29 stycznia 2009 r.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

05-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

28-02-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 582