Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Liceum i Technikum realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

CELE I ZADANIA SZKOŁY

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

29-09-2015 - Edycja treści.

05-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 568